Marsbrev Urra 2018

Marsbrev Urra 2018

Jeg har lyst til å benytte anledningen til å takke våre engasjerte elevråd, - vi har elevråd både på småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. De er alle genuint opptatt av skolemiljøet, og de gjør mye bra for det i samarbeid med lærerne som har ansvar for rådene. I forrige uke hadde assisterende rektor Truls Wagener og jeg møte med tillitsvalgte fra 4.-10.trinn, der vi gikk gjennom resultatene fra Elevundersøkelsen. En ekstra takk til dere elever i møtet som var både konstruktive og kom med kommentarer til ledelsen om det de mente kunne bli bedre. Meget nyttig! (Resultatene fra årets undersøkelse ligger på skolens hjemmeside under "For elever og foresatte" – "Positivt skolemiljø" – "Resultater".).

Så må jeg få takke alle dere elever fra 7.-10.trinn som bidro til en uforglemmelig oppsetting 14. og 15.02 av Asbjørn Arntsens "Du MÅ ikke sove", historien fra 1905-1970-tallet gjennom tablåer, musikk, dans, dikt, mm. Det var hele 9.trinn som var så heldige å få delta i dette, sammen med enkelte elever fra 7., 8. og 10.trinn. (De sistnevnte deltok i fjor på prosjektturen til Kristiansand). En elev fra 5.trinn fikk også en sentral rolle i et av tablåene. Han var utrolig god! Takk, Lavrans!
Asbjørn Arntsen (musiker, musicalforfatter, førstelektor i musikk ved lærerutdanningen, mm) stilte opp i mer enn en uke hos oss som instruktør, og lærer Eystein Eriksen var skolens prosjektansvarlige. Strålende arbeid med elevene!
Foresatte fra 9.trinn stilte med salg av kaker, mm, i pausen. Dette var til inntekt Polenturen elevene skal ha til høsten. Tusen takk!
Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på at dette var helt spesielt, og at opplegget berørte både store og små. "Du MÅ ikke sove" går rett inn i skolens visjon og pedagogiske plattform, så dette var grundig gjennomtenkt. Mye god læring på andre måter for elevene som deltok!

Onsdag etter vinterferien var driftsstyret og FAU-leder på befaring i hovedbygget med prosjektleder i Undervisningsbygg. Der holdes fremdeles planen, ja, de ligger noe foran!
Det var spennende å se hvordan det begynner å ta form. Vi ble alle imponert! Høsten 2019 er jeg overbevist om at vi har byens fineste skole! Nye Uranienborg vil stå frem som en skole med et vernet, ærverdig bygg - med nye og moderne muligheter. Se skolens offisielle facebook for bilder fra befaringen.

Det skjer stadig mye på trinnene, og vi henstiller dere alle til å følge godt med på ukeplanene fra lærerne. Samtidig legger vi jevnlig ut på skolens offisielle facebook og på skolens hjemmeside. SMS-er sender vi kun ut ved påminnelser om store og viktige møter og hendelser. Kommunikasjon er alltid en utfordring. Skolen har intensjon om å være åpne med all den informasjonen vi kan, og som vi har erfaring med at foreldre og foresatte ønsker og trenger. Så er vi avhengige av at dere tar imot, men samtidig gjerne gir oss tilbakemeldinger på det vi kan gjøre enda bedre innen området.

Vår fungerende inspektør på småskoletrinnet, Cecilie Grande Høydahl, vil nå starte opp med inkluderingsledere på 4.trinn, modell fra mellomtrinnet.. Elevene vil kunne søke på funksjonene. På 1.og 2.trinn har sosiallærer Heidi Nakken diverse opplegg for elever
i noen friminutt i samarbeid med lærerne og assistentene som har inspeksjon.
Mål: Full inkludering!

Gjennom et samarbeid jeg har hatt med BI, ble en gruppe lærere og ledelsen ved skolen vår invitert til to skoler i London fredag 9.mars.
Dette for å få flere tips til å forbedre vår tilpassete undervisning overfor alle elevgrupper. En dyktig mentor, Vanessa Huws Jones, fulgte oss gjennom dagen. Hun hadde foredrag for oss utover ettermiddagen. Vi opplevde seminaret totalt som meget vellykket. Vanessa H. Jones kommer til Oslo i juni og ba da om å få besøke Uranienborg skole spesielt. Dette vil følges opp, og målet er: Enda mer og bedre læring for alle elever!

Vi har gjennomført foreldre/foresattmøter på alle trinn, unntatt 3.og 4. Tusen takk til dere som har stilt opp! Vi skulle gjerne hatt enda flere av dere der, og jeg har utfordret FAU på dette i det videre samarbeidet. Dette er en særdeles viktig møtearena for oss voksne for å sammen kunne lage en best mulig skole for deres barn/ungdommer og våre elever. Bare sammen kan vi gjøre elevene gode og sørge for at de får et godt klassemiljø.
Satser på 100% oppmøte ved de resterende møtene.

Torsdag 15.mars er skolen vår invitert til erfaringskonferanse hele dagen i Statsministerboligen. Foruten Erna Solberg vil Kunnskaps- og Integreringsminister Jan Tore Sanner være tilstede. Tema for konferansen er "Arbeidet mot rasisme, ekstremisme, mobbing og all ekskludering". Uranienborg er invitert da vi ble tildelt Benjaminprisen for 2014. Jeg skal ha med meg Elevrådsleder Erika Ravn-Christensen og lærer i Tenketanken og sosiallærer Agnes Tyldum. Flere skoler i Norge som har vunnet denne prisen skal også delta.
Nestsiste skoledag før påskeferien markerer skolen dette med påskesamling i kirken og på skolen klokken 9.00. Tema på skolen vil være: "Kjennetegn på kristen Påske og jødisk Pesach". Vi ber dere foresatte maile kontaktlærer innen fredag 16.03 ang hvilket alternativ deres barn skal gå på. (Bussene til F.N. vil gå klokken 10.15 denne dagen).

Påskemorgen

Riktig gode dager ønskes dere alle før påskeferien! Bare ta kontakt, uansett hva det gjelder!

Vennlig hilsen
Randi Elisabeth Tallaksen, rektor

 : : Les tidligere brev fra rektor her : :