Kjære alle førskolebarn og foresatte!

Jenter i klasserom

Praktisk informasjon om skolestart vil bli lagt ut på skolens hjemmeside før sommerferien.

Vi gleder oss stort til å treffe alle første skoledag 17.august 😀

Ønsker alle en strålende vår/sommertid.