Kjære alle foreldre og foresatte!

Barn som løper i skolegård

For alle trinn gjelder (og dere skjønner at alt dette har med smittevernet å gjøre):

Ingen andre enn elever og ansatte skal være i skolegården/skolebygget. 

Mat for hele dagen må elevene bringe med. Som nevnt vil det ikke være servering på AKS, og det vil ikke være mulig for noen ungdomsskoleelever å gå utenfor skolens område i friminuttene. (Skolefrukten har også stoppet med leveringen).

REMA 1000 er klar på at det ikke skal selges til elevgruppen.

Sparkesykler og sykler kan ikke bringes inn i skolegården/skolebygget, akkurat som egne leker ikke skal tas med  (ang syklene: med mindre de skal parkeres i sykkelstativene rett innenfor).

Fra i morgen 1.-4.trinn:

Alle elever på 1.-4.trinn starter fra nå av undervisningen 8.45. De må møte ved inngang (hvilken, se under) 10 minutter før, og lærerne står da i skolegården med fargeskilt. Det vil også være hengt opp fargeskilt ved hver av de 4 inngangene.

Elevene er delt inn i nye kohorter, og alle har fått en farge.Det vil nå være fargen på elevens kohorte (gjelder trinn 1-7)  som avgjør hvilken inngang elevene skal leveres til og hentes fra.

GRØNN: Inngang ved Harelabben

RØD:      Trappa ved ballbanen

GUL:       Nordre inngang (mot REMA)

ORANGE: Bommen mellom bygg 3/4.

Elevene 1.-4.trinn slutter:

1.-2.trinn: Klokken 13.45

3.-4.trinn: Klokken 14.15 (fredager klokken 14.00).

AKS:

1.-4.trinn slutter hver dag på AKS klokken 16.30.

Det er dessverre praktisk umulig pga logistikk at en ansatt henter og samler elever som eventuelt skal hentes av dere der hjemme tidligere.

Hvis eleven ikke skal på AKS, så skriv mail til AKS-leder Bitte med kopi kohortelærer dagen før, så vil lærer følge de elevene det gjelder til den aktuelle porten for kohorten.

10.trinn i morgen:

Oppstart som i dag,- 8.10 i skolegården, oppstilt i sitt felt. PRESIS!

Flere konkrete beskjeder og detaljerte planer om start og innhold kommer fra lærerne.

Vi har valgt å prioritere 10.trinn mest og best mulig mht skole,- ikke så mye hjemmeskole nå.

Samtidig må noe være det, for rent praktisk å få logistikken til å gå opp pga smittevernet.

Men, elevene vil også få meningsfulle dager/halve dager med uteskole/ekskursjoner i denne perioden.

Det handler om både det sosiale og faglige for vårt avgangstrinn!

(Disse elevene får ikke en kohortefarge).

SÅ: Ber dere der hjemme også å snakke alvorlig med elevene ang betydningen av avstand og de andre reglene som nå må være viktigst. Det var ikke alle i dag på 10.trinn som fikk vist i praksis at de hadde denne kunnskapen....Lærerne informerte, informerte og passet på, men det er ikke like lett å være ung å vise at man utfører det voksne sier og forklarer. Har dere hørt det før? Men, vi gir oss ikke, og nå er det smitteomsorg for alle det dreier seg om!

8.-9.trinn:

Elevene her starter onsdag formelt, men av praktisk logistikk (bl.a. grunnet språkfag på tvers av kohorter/klasser) vil første dag være hjemmeskole. Men: Den opprinnelige timeplanen fra før koronatiden følges nå, med mindre dere får nærmere beskjed av lærer. OG: Det gjør dere! Lærerne vil også her gi flere konkrete beskjeder og detaljerte planer. Målrettet uteskole og ekskursjoner vil også være en del av undervisningen fremover.

5.-7.trinn:

Elevene starter undervisningen ved skolen til onsdag klokken 8.15.

Det vil si at de må møte utenfor den porten som de vil få tildelt på mail i løpet av tirsdag (kohortens farge) 8.05. Det vil være portvakter som bistår ved alle 4 portene.

Lærerne vil også her sende ut mer konkrete beskjeder og detaljerte planer.

Alle trinn vil bli delt inn i 3 kohorter. Uteskole/ekskursjonsdag og hjemmeskole vil bli en del av undervisningsopplegget fremover.

Jeg håper og tror disse oppleggene vil fungere godt. Vi evaluerer oppleggene for alle trinn hver dag, og vi tar inn og med oss de innspill som kommer. Mye takknemlighet og nærmest begeistring har dere der hjemme kommunisert til oss, og jeg takker dere for den store tilliten dere har vist oss. 

Dessverre kan vi ikke bytte elever rundt på andre kohorter i løpet av uken,- det må av smittehensyn bare skje over en helg. Jeg ber dere der hjemme om å stole på at lærerne setter sammen elevene så optimalt som mulig - det er mange hensyn å ta. Så kan vi alltid gjøre tingene bedre, og da er vi heldigvis utstyrt med to ører.... 

Jeg sitter med ansvaret, så si meg bare til, hvis noe er uklart, eller dere ser noe vi burde/kunne gjort annerledes. Skolen er jo bundet av smittehensyn som rager over andre saker nå, men vi mener at vi her i vårt opplegg også hensyntar alle elevene med det faglige og sosiale.

Til slutt:

I dag filmet vi en liten bit til 17.mai i skolegården. Det vil bli lagt ut på skolens facebook og hjemmeside 17.mai ,- hvilket tidspunkt kommer jeg tilbake til. Takk til elevgruppe hos Ellen Leegaard på 3.trinn (og Ellen!) som var forsangere til "Ja, vi elsker" og sang "Vi ere en nasjon vi med", takk til byens beste korps - Uranienborg skolekorps -, takk til Una, Emilie og Sverre fra korpset som spilte fanfaren da vaktmester Dag heiste flagget, takk til elevrådsleder Felicia Bemer Korsvold for den tankevekkende talen for17.mai, takk til faneholder Oskar på 5.trinn og flaggbærere Ingrid og Tobias på 5.trinn OG takk til duskebærerne Live og Elvira på 3.trinn! Dere alle bidro til sååå fin 17.mai-feiring som vi i år kunne få lov til! 

God mandagskveld og god uke ønsker jeg dere alle!

Beste hilsen Randi, rektor