Kjære alle foreldre og foresatte ved Uranienborg skole!

rektor

Vi er inne i en helt spesiell situasjon for hele landet vårt, som ingen av oss har vært rigget tilstrekkelig for.

Det har kommet stadig ny informasjon, og det har vært utfordrende å få gitt ut denne i god tid til dere alle (særlig grunnet overbelastning på skoleportalen/appen).

Tusen takk likevel for fine og hyggelige tilbakemeldinger i dag, til både lærerne og meg, om god informasjon i en vanskelig situasjon.

I denne situasjonen er det et stort ansvar for dere der hjemme og oss voksne ved skolen å nå følge opp den avgjørelsen som er tatt av våre overordnede.

De eneste elevene som fortsatt har tilbud om å møte på skolen, er elever under 12 år som har foresatte med samfunnskritiske jobber. Der eleven har to foresatte, må begge to ha slike jobber, for at eleven skal kunne få tilbud ved skolen. I dag har vi opplevd at flere ønsker at deres barn skal få tilsyn ved skolen, - flere enn de som kommer inn under denne beskrivelsen. Det er fullt forståelig at man opplever det vanskelig å få en familiekabal til å gå opp nå, men likevel:

Som rektor er jeg satt til å forvalte avgjørelsen fra nasjonalt nivå og for Oslo. Den alvorlige avgjørelsen om å stenge skolene ble tatt etter faglige råd i et forsøk på å begrense smitten. Jeg er veldig opptatt av at vi som skole skal følge disse retningslinjer som er satt, og ber alle dere foresatte om også å følge opp det. Vi vil ikke være med på å spre korona-smitten unødvendig, og derfor må jeg være krystallklar på at det kun er elever som er i ovennevnte kategori, som har rett til tilsyn ved skolen vår i denne perioden.

Det er beklagelig, men vi har nå kommet til at vi må be om signert bekreftelse fra arbeidsgiver for de barna som trenger slikt tilsyn, og at det også konkretiseres hvilke dager/hvor lenge behovet er der. Vi har stor respekt for disse yrkene, spesielt i denne tiden, og skolen vil legge ordentlig godt til rette for de elevene som da kommer til oss. Vi må samtidig sørge for at de som ikke trenger det, heller ikke kommer. Skulle det være noen der foreldre/foresatte er så syke, eller av annen grunn ikke kan ta vare på barna hjemme, må dere ta kontakt med bydelen for bistand.

AKS har vanlig åpningstid, og skolen følger timeplanen for de elevene som kommer til skolen. AKS og lærerne lager rulleringsplaner med tilstedeværelse. Jeg skal sørge for at færrest mulig av ansatte er på arbeid – også av smittehensyn – så dette er ikke for å være firkantet eller vanskelig, men for å følge opp et særdeles viktig samfunnsoppdrag i disse tider til beste for oss alle!

Så vet jeg at de aller, aller fleste av dere snur rundt på dagene og dere selv for å få dette til. Det er en ordentlig dugnad vi nå er i gang med! Takk!

I disse dagene er elevene ikke fritatt fra opplæringsplikten. Skolen har ansvaret som ellers, og dere foresatte/foreldre har oppfølgingsansvar, selv om situasjonen er helt spesiell for oss alle. Det er skoledager! Viktig for oss voksne at vi sammen hjelper til å opprettholde gode rutiner for alle elevene, uansett alder.

I dag har de aller fleste lærerne vært på skolen sammen med oss i ledelsen for å lage gode og trygge rutiner og planer for alle elevene fremover. Dere vil få tilsendt alt som gjelder deres barn fra deres lærere, men noen fellespunkt kommer her:

Lærerne har jobbtelefonen i denne situasjonen med hjem. Dette for at de skal kontakte elever, avtale veiledning, mm, pr telefon, ringe dere, osv.

  • Lærerne 5-10 vil opprette en tydelig kommunikasjonskanal med elever (chat, e-post, ITS-learning).
  • Elever 5-10 sjekker inn klokken 0900 hver dag, også klokken 1200. Elevene sjekker ut innen kl 1500 med dagslogg/fronteroppgave (f.eks liten tekst om hva man har gjort).
  • For elevene 1.-4. gjøres dette med innsjekking og oppfølging av dagsarbeidet etter avtale med kontaktlærer. 1.-4.trinn vil lage egen informasjon om dette til dere.
  • Dere foreldre/foresatte melder ifra om fravær dersom elever er syke og derfor forhindret fra å jobbe med dagens gjøremål.
  • Lærerne vil lage en rulleringsliste på veiledning eller sørge for at det er tydelig for elevene hvordan de kan få hjelp til oppgavene. Veiledning for elevene skal være tilgjengelig i tidsrommet 0900 til 1500.
  • Lærerne vil ta kontakt med eleven individuelt minimum en gang i uka på telefon (via foresatte). Elever med særskilt behov følges tettere opp.
  • Elever med IOP får individuelle planer for denne spesifikke perioden.

Så vil dere, som nevnt, få egen info fra lærerne på trinnet til deres barn. Vi ber dere forholde dere til dette, f.eks mht telefontider de kan treffes på.

Lærerne ved Urra har virkelig "gitt jernet" i disse dager, for å få det til så godt som mulig for alle elevene. Jeg er utrolig glad for dette arbeidet som er utført, og som jeg vet vil bli gjort videre. Stolt av dem!

Ledelsen er tilgjengelig på mail og telefon i disse dagene, selv om skolen er stengt. Det samme gjelder sosiallærerne. Vi bytter på å være på jobb fysisk. Vi skal jo også jobbe mest mulig hjemmefra, men Skuta Uranienborg skal seile trygt videre! Det vil jeg dere skal være trygget på!

Bare ta kontakt med en av oss, hvis dere lurer på noe.

Ta vare på elevene våre og hverandre!

Beste hilsen
Randi Elisabeth Tallaksen, rektor.

Information about the corona virus in several languages

 

Mer informasjon tilgjengelig hos Folkehelseinstituttet

På nettsiden til Folkehelseinstituttet finner du informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på engelsk, arabisk, dari, farsi, fransk, italiensk, kurmanji, litauisk, pashto, polsk, punjabi, russisk, somali, samisk (nord- og sørsamisk), sorani, spansk, tegalog, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk.