JUNIBREV URRA 2019 til alle elever, foreldre og foresatte!

Barn som løper i gresset.

Det krever mye av arbeidsfolket nå i innspurten, og jeg er imponert over dem og deres prosjektleder Kristi Hjelle Horntvedt. Det er utrolig mange detaljer som skal tenkes gjennom og godkjennes både bygningsmessig og teknisk. Brannalarmer sjekkes og testes døgnet rundt, tekniske detaljer kvalitetssikres, osv - så naboer til skolen får ha forståelse for at det til tider er lyd og lys hele døgnet fra skolebygningen. I juli vil alle de møblene som er planlagt og bestilt til byggene av skolen -  i tett samarbeid med interiørspesialister fra Undervisningsbygg – leveres og plasseres i angitte rom.

Skolegården vil bli ryddet helt til skolestart.

Det blir så bra! Det skal bli en sann glede å invitere dere alle inn etter hvert!

Men, - det viktigste ved en skole er tross alt menneskene. Som rektor ser jeg ekstra frem til å få samlet alle elever og ansatte " under samme tak" igjen.

Vi blir jo en større skole etter hvert, og i det vil jeg være tydelig på at Uranienborg skole skal fortsette å være en inkluderende skole, som oppleves god og trygg å være elev på for alle, uansett alder, faglig nivå, nasjonalitet, religion/livssyn, osv. Vi skal fortsette å jobbe for å være en unik, heterogen skole i Oslo for alle.

Her er skolens visjon og pedagogiske plattform, som sier mye om skolens verdier og satsinger.

Uranienborg skole har mange dyktige og dedikerte lærere, og vi trenger stadig flere, - både spesielle faglærere, lærere til sosialpedagogisk tjeneste, kontaktlærere 1-10 og lærere som kan bidra til å løfte Urra som en inkluderende skole og kulturskole videre.

Skolens ledelse har en god stund arbeidet med neste skoleår mht "lærerkabalen". Vi vektlegger kontinuitet, der det er mulig. Hele tiden må vi veie dette opp mot fagutdannelsen til de ulike lærerne. Enkelte lærere skal ut i permisjon, og noen flytter på seg. Samtidig blir skolen vår utvidet hvert år, så vi trenger nye lærere og assistenter.

Her kommer oversikten over neste års kontaktlærere fra 2.-10.trinn:

2.trinn:
Kari Fiskaa, Kaja Rognaldsen, Kjersti Broen, Tonje Anfinnes, Liv Brita Brodal.

3.trinn:
Kari Marveaux, Charlotte Cappello Sylte, Ellen D. Leegaard, Alexandra K. Hansen.

4.trinn:
Charlotte Schønning, Else Britt Herheim, Jørn Nordal, Marius Reppesgaard.

5.trinn:
Morten A. Høglend, Maria Thorbjørnsen, Muriel Horgen.

6.trinn:
Kristian Koppang, Håvard Gaare, Mali Skjei Dybvad (tilbake fra permisjon), Kine E. Bruland.

7.trinn:
Halvard Ovesen, Rebecca Ludvigsen (tilbake fra permisjon), Marianne Kit Holsmo, Cecilie Andersen.

8.trinn:
Sissel Viggen, Mia Gorset, Florent Pascal, Malin I. Larsen, Lene Marie Sellevoll.

9.trinn:
Simon Ruud Sætre, Kristin Våge Nordhagen, Karoline Falch (tilbake fra permisjon).

10.trinn:
Birgitte Severson, Inger Lise Vikesdal Petersen, Eystein Eriksen.

Sammen med alle disse vil dere finne flere faglærere, som dere får oversikt over ved
kolestart i august.

Kontaktlærerne til 1.trinn blir offentliggjort ved første skoledag.

Gode dager videre frem mot sommerferien ønskes dere alle!
Husk å ta kontakt med en av oss ved skolen hvis det skulle være noe.

Beste hilsen
Randi Elisabeth Tallaksen, rektor.

 : : Les tidligere brev fra rektor her : :