GOD SOMMER!

GOD SOMMER

Aktivitetsskolen holder åpent til og med 30. juni og åpner dørene igjen 1. august. 

Sommerskolen Oslo tilbyr som vanlig morsomme uker med læring i uke 26,27,32,33. 
Her finner du oversikt over ledige kursplasser.

Skolen starter igjen mandag 20.august etter ferien.
1.trinn: Klokken 9.00 ved Harelabben i skolegården
2.-4.trinn: Klokken 8.30 ved Harelabben i skolegården
5.-10.trinn: Klokken 10.00 i skolegården til Fernanda Nissen skole i Nydalen (bussene for 5.-7.trinn går klokken 9.30 fra Uranienborg kirke).

Beste hilsen Randi Elisabeth tallaksen, rektor

Junibrev Urra 2018

Da nærmer det seg sommerferie for våre elever! Sommervarmen har vært her en god stund. Men, mye viktig og interessant skal skje ved Urras to avdelinger- Uranienborg og Fernanda Nissen - før det kan tas ferie. Vi står på til storefri torsdag 21.06! Noen tror at "det er jo bare turer og kos på slutten av året". Da kjenner de ikke Urra. Turene har alltid et faglig og/eller sosialt mål. Vi har for eksempel turer til Frognerelven, da denne ble "adoptert" av Uranienborg skole våren 2014. Langs elven har hvert trinn forsøk og andre oppgaver som skal utføres. Alt læres ikke inne i klasserommet (som nå for øvrig heter Læringsrommet☺), Så: Følg med på info fra lærerne på trinnet!

Tirsdag og onsdag i forrige uke hadde vi førskoledager for kommende 1.klassinger. Det blir tre fulle klasser, etter hvert. Alle barna som er folkeregistrert i skolens inntaksområde har fått skoleplass i år. Heldigvis! Så er det en god del søkere fra andre skoler. Disse må vi sette på venteliste etter avstand bosted/Urra. Flere av disse har slik fått plass, men det er en god del igjen på venteliste. Vi følger nesten daglig opp endringer. Uansett: Svært god stemning på førskoledagene, både i elevgruppene og blant foreldre og foresatte. Vi gleder oss alt til høsten!
I år vil vi ikke sette skolestarterne i klasser fra starten av. Vi ser at det vil være det beste for barna at lærerne prøver ut ulike sammensetninger av grupper en periode, for så å sette sammen tre klasser rundt høstferien. Det er mye som skal klaffe optimalt, - faglig og sosialt. En slik modell som nevnt her har flere skoler prøvd ut, og de opplever at det har gitt bedre læringsmiljø. Jeg fortalte om modellen til foreldre/foresatte på førskoledagene, og det var stor forståelse og bare gode tilbakemeldinger til saken. De fleste av oss kjenner til noe uheldige sammensetninger.

Det begynner å bli en stund siden 17.mai, og jeg har skrevet om dagen og takket på skolens off facebook og hjemmeside, men:
Jeg har lyst til å benytte anledningen her også til å takke alle dere som bidro til en fin dag for elevene ved Uranienborg. Skolen ble lagt merke til i toget pga entusiasme, flott korps og at det var mange elever som gikk i toget. Så TAKK til dere foreldre som oppfordret til at de minste skulle gå, og til dere eldre elever som tok valget. Mye gøyere å gå i toget, enn å stå ved siden av å se på! Elevrådsleder Erika fortjener ekstra honnør for flott tale i skolegården før togavgang. (Den ligger i sin helhet på hjemmesiden, som også bilder fra dagen gjør. Se gjerne også skolens facebook).

Som dere kan se på hjemmesiden, er det fremdeles meget bra progresjon mht bygg av Flerbrukshallen og rehabiliteringen av hovedbygget. Det hersker ikke bekymring rundt dette med ferdigstillelse til skolestart 2019. Og, det er bra, for skoleåret 2019/20120 ville det ikke vært plass til hele URRAs 5.-10.trinn ved Fernanda Nissen. Vi slipper å bekymre oss over tre lokasjoner, som da måtte til. (Det har i alle fall vært rektors hodepine i perioder…). TUSEN TAKK til nå rettes til prosjektleder Kristi H Horntvedt i Undervisningsbygg med sine ansatte! Godt jobbet!

Så vil det alltid være slik at nytt skoleår vil medføre noen endringer med hensyn til ansatte.
Den nye ressursfordelingsmodellen medfører også at URRA er en av de skolene som må stramme
inn antallet ansatte for neste skoleår. Politikerne både sentralt og kommunalt har gitt skoler i
oppdrag å fokusere på tidlig innsats. Det har URRA gjort i flere år nå, og vi vil fortsette med det.
Det handler om både kompetanse og kvalitet, og for de yngste elevene vil antall ansatte ha
betydning. Som rektor ser jeg på det å ansette de rette lærerne som noe av det viktigste i
arbeidet. Det handler om elevenes læring. Vi har fått flere nye lærere på plass med mye og god
erfaring.
Flere lærere kommer tilbake fra permisjon, og det vil også være enkelte lærere som slutter hos
oss. Foreldrekontaktene er informert, der det er endringer av betydning. Der det blir noen
endringer, og vi har lærere på plass ved skolen, ser vi det som riktig at elevene blir presentert for
ny lærer før informasjonen går ut til alle foresatte. Mandag formiddag vil derfor enkelte klasser
oppleve det. Jeg setter under opp en oversikt over kontaktlærerne for høsten (så kommer
spesialpedagoger og faglærere ved siden av. Disse vil dere bli presentert for til høsten).

1.trinn: Kari Birkedal Skjørsæter, Kari Fiskaa (ny, fra Nordpolen skole), Kjersti Broen, Kaja

Rognaldsen, Hedda Jansen Bugge, Silje Melby Hauge (ny, fra Kjelsås skole).

2A: Kari Marveuax 2B: Hanne B. Omdal/Charlotte C. Sylte. 2C: Ellen D. Leegaard/Charlotte CS

3A: Charlotte Schønning. 3B: Else Britt Herheim. 3C: Ingebjørg Skogstrøm.

4A: Tonje Anfinnes. 4B: Maria Thorbjørnsen

5.trinn: Mari Flatekval (følger trinnet fra 4.), Kristian Koppang, og en nytilsatt.

6A: Halvard Ovesen 6B: Hilde Friis Solås (ny, Bærum, selvstendig nær.) 6C: Cecilie Andersen

7A: Erik Haugen/Morten A. Høglend (ny). 7B: Håvard Gaare. 7C: Muriel Horgen.

8.trinn: Anne Førde og Simen Ruud Sætre

9A. Hanna Sande Turøy 9B: Eystein Eriksen

10A: Klaus Løvholen 10B: Mali S. Dybvad

Vår sosiallærer på barnetrinnet, Heidi Nakken, flytter tilbake til Vestlandet. Hun har bl.a. vist
en faglig dyktighet, som vi vil savne stort. Dette medfører at kommende skoleår vil Marie
Behrens fungere som sosiallærer på 1.-4.trinn, og Birgitte H. Sørensen fortsetter dette viktige
arbeidet på 5.-7.trinn ved Fernanda Nissen.
Den største endringen vi vil merke, er at vår fantastiske inspektør på småskoletrinnet, Grethe
Lise Jacobsen, blir pensjonist etter 43 år ved URRA! Mange år som lærer, så sosiallærer, så
inspektør fra 2012. Vi vil lage en verdig og minnerik avslutning for henne den siste skoledagen.
Av den grunn vil AKS stenge fra klokken 12.00 21.juni. Hele personalet tar med Grethe Lise på
seiltur. Det er første gang i AKS´historie at de stenger noen timer, så da gjør vi det med god
samvittighet. Og vi ber virkelig om forståelse for at dette er helt spesielt.
I to år har lærer Cecilie Grande Høydahl fungert som inspektør ved siden av Grethe Lise, og hun
har gjort en strålende jobb. Nå drar hun et år i permisjon til hjemstedet i Nord-Norge og vil
undervise på ungdomstrinnet der (jeg er sikker på at resultatene og trivselen bedres der.) ☺
Når dette er sagt, er skolen heldig midt oppe i alt. Marianne E. Osnes har takket "ja" til å gå inn
og fungere i inspektørstillingen på S-trinnet fra høsten. Hun har mange års lærererfaring fra
småskoletrinnet ved Kjelsås skole, drevet barnehage – og har vært et år nå ved Urras 1.trinn.

Riktig gode dager ønskes dere alle før sommerferien!
Bare ta kontakt, uansett hva det gjelder!

Vennlig hilsen
Randi Elisabeth Tallaksen, rektor

 

 : : Les tidligere brev fra rektor her : :