Januarbrev 2018

Januarbrev 2018

Et riktig godt år ønskes dere alle!

Enkelte nye elever er kommet til oss, og jeg ønsker dere med foreldre ekstra velkommen! Så oppfordrer jeg dere andre til å bistå med å inkludere alle nye elever og deres voksne hjemme i klassemiljøet. :-) 

Lærer vil informere foreldrekontakter, når det kommer en ny elev i klassen.

Som dere kan se på hjemmesiden, går byggearbeidene på Uranienborg etter planen, - ja til og med er arbeidene rundt Flerbrukshallen godt før plan! Det er spennende å følge med på bygget, ja, vi voksne ved skolen er imponert over prosjektleder Kristi H. Horntvedt og hennes folk for iherdig arbeid.

Hver måned kommer det ny informasjon om bygget. Dette legger vi ut på skolens hjemmeside, så følg med, følg med!

Det skjer mye på trinnene, og vi henstiller dere alle til å følge godt med på ukeplanene fra lærerne.

På 10.trinn er det nå gjennomført prøvemuntlig for alle elevene. Flott!

Av de grunnleggende ferdighetene elevene skal øves opp i fra 1.trinn, er muntlig en av dem. Dette er viktig å kunne forholde seg til for alt som skal skje videre i deres utdannings -og yrkesliv. For Uranienborgs elever forsøkes muntlige fremføringer gjennomført på ulike måter, men det må til. All øvelse helt fra 1.trinn kommer godt med!

Så vil jeg rose "bussbarna", elevene på 5.-7.trinn som tar buss til og fra Nydalen hver dag. Det rapporteres om at disse elevene er inne i en god "stim" på bussene nå. Æres de som æres bør! Så fortsett sånn!

Samtidig ber vi om at dere der hjemme som enda kjører elevene til bussen, unngår dette fremover. Det skapes daglig trafikkfarlige situasjoner der oppe om morgenen, så vær snill og la barna gå til bussen.

Litt fra småskoletrinnene:

  • 1.-4.trinn arrangerer vinteraktivitetsdag i uke 3. Følg med på info fra deres trinn.
  • 1.trinn skal i gang med skiskole i samarbeid med Skiforeningen. (Økonomi er avklart og informert om).
  • 4.trinn skal i gang med å lære seg excel.
  • Enkelte trinn har måttet sette i gang tiltak mot forsentkomming. Ser ut til nå som det har hatt en positiv effekt. Vi fortsetter en periode fremover. Vi må be dere foreldre/foresatte om å være behjelpelig med at barna kommer i god tid til skolen. Starten av hver skoledag er viktig, og når denne stadig blir avbrutt av elever som kommer inn i klasserommet etter at timen er begynt, er det uheldig for alle elevenes undervisning. Vi satser på videre forbedring! :-)

For 5., 6.og 7.trinn fungerer Birgitte H. Sørensen nå som sosiallærer.

Nøl ikke med å ta kontakt med henne, hvis det skulle være noe!

Hun vil også være ekstra styrke i engelsk på 7.trinn, med blant annet tanke på overgang til ungdomstrinnet.

(Se for øvrig hjemmesiden for sosiallærertjenesten for de øvrige trinnene).

Ledelsen har en periode arbeidet med plan for mer optimal organisering på 5.og 6.trinn, og denne er nå ferdigstilt. Det vil gis konkret info til disse trinnene kommende uke, og planen vil iverksettes fra 22.01.

Det at sosiallærerstillingen på barnetrinnet ble styrket med en ekstra person fra 1.12, gjør også at skolen har enda bedre muligheter til å jobbe med elevsaker og elevmiljøet, der det trengs. Ledelsen følger trinnene tett.

På hjemmesiden vil dere kunne se datoer for foreldre/foresattmøter. Kontaktlærerne tar kontakt med foreldrekontakter ang innspill til disse møtene.

På alle trinn vil klassemiljøet/skolemiljøet være en del av møtet, med ulike vinklinger. Nettvett er et av de ønskete temaene. For 7.trinn er vi så heldige å ha fått tilbud om "Bry deg" (sjekk gjerne dette på nettet i forkant), som har fokus på betydningen av tett kommunikasjon mellom foreldre/foresatte i perioden elevene er i, - og ikke minst mht overgangen til ungdomstrinnet.

Godt klassemiljø er nødvendig for å oppnå god læring! J

Vi oppfordrer dere til å følge med på hjemmesiden og skolens offisielle facebook, der vi forsøker å jevnlig gi innblikk fra skolehverdagene og gi nyttig og viktig info.

1.termin avsluttes 15.januar. Karakterer for ungdomstrinnet og skriftlige vurderinger for barnetrinnet (IUP= individuell skriftlig vurdering) vil det bli informert om fra hvert trinn - hvordan og når det blir kommunisert ut til dere.

Riktig gode vinterdager ønskes videre!
Bare ta kontakt med oss, uansett hva det gjelder!

Vennlig hilsen
Randi E. Tallaksen, rektor.

 : : Les tidligere brev fra rektor her : :