Innskriving av barn født i 2012

innskriving

Vi oppfordre foresatte om å snarest returnere innskrivingspapirene som er sendt til barnets bostedsadresse i desember.

Finn ut hvilken skole ditt barn tilhører

Informasjon om tildeling av skoleplass