Informasjon om byggearbeidene på Uranienborg skole og flerbrukshall

Betongpumpe i soloppgang- vakrere blir det ikke.

Arbeidene i bygg 1- hovedbygget er godt igang. Vi har ferdigstilt det meste av «lettriving» innvendig. Nå pågår tung riving som fjerning av gulv innvendig i kjeller og riving av tak og dekke ifbm. Tekniske rom i4 etg.
 URANIENBORG SKOLE OG FLERBRUKSHALLURANIENBORG SKOLE OG FLERBRUKSHALL
"Definitivt forbi «point of no return» i kjeller."

 I de kommende 8 uker vil vi ferdigstille riving. I tillegg fortsetter vi arbeidet med å forsterke dekker og åpninger som skal forsterkes pga. nye laster som aggregater mv. Gjennmuring av gamle åpninger pågår.

Arbeidet med den nye flerbrukshallen går fortsatt bra. Vi ligger foreløpig noe foran plan. Vi nådde en viktig milepæl i slutten av november, med støping av nedre bunnplate i selve hallen.  90 betongbiler pumpet betong kontinuerlig frem til sene kvelden. I dag støper vi veggen i hallen, nærest kirken. I kommende periode vil vi fortsette støp av ytter-og bærevegger.
Uranienborg skole og flerbrukshallUranienborg skole og flerbrukshall

Sikkerhet:

Vi har nå adkomsten til byggegropa for flerbrukshallen like bak Gymbygget- i krysset Harelabben/Skovveien. Vi holder adkomsten til Harelabben fra Skovveien stengt. Vi ser at det er en risiko når den er åpen. Ungene leker ikke der men de er utrolig raske. Mister de en ball er det lett å glemme alt, og løpe rett ut i veien. Vi opprettholder derfor opp et byggegjerde i toppen av Harelabben. Det skal være lukket. Ber om at det respekteres.

Vedr. skoleprosjeltet er vi nå inne i en ny fase hvor trafikkmønsteret for anleggstrafikken endres. Nå vil entreprenøren som jobber på skoleprosjektet kjøre inn til anlegget via Øvre Holtegate. Dette er den eneste mulige adkomsten. Entreprenøren har bedt sine leverandører om ikke å komme når elevene er på vei til skole eller buss, men vi vet av erfaring at det ikke alltid blir overholdt. Dette er også veien mange elever tar når de skal med bussen. Vi oppfordrer til at elevene bruker fortauet! Flott om skolens foreldrevakter kan følge opp dette i kommende periode.  Alternativt kan elevene også gå Skovveien. Fortrinnsvis da fortauet på motsatt side ift. Flerbrukshallen. Vi har også tidvis noe vakthold der for å gjøre tiltak raskt dersom vi ser farlige situasjoner.

Har dere andre spørsmål vedr. prosjektet kan rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen
For Undervisningsbygg Oslo KF

Kristi Hjelle Horntvedt
prosjektleder

Les tidligere info fra Undervisningsbygg