Informasjon om byggarbeid og tunge store kjøretøy til flerbrukshallen

flerbrukshallen

Mandag 28.5.18 starter vi å demontere tårnkrana som nå står der taket skal på. Tårnkrana erstattes med en mobilkran på 500 tonn som blir stående like innenfor kjørporten.

Tirsdag 29.5.18 begynner arbeidet med montering av takbjelker over selve hallen. Det skal monteres 21 betongbjelker som er ca. 21,5 meter lange. Disse kommer på semitrailere som kjører opp Skovveien og inn på byggeplassen.

Når de første bjelkene er montert vil vi begynne å fylle Leca rundt ytterveggene på hallen. Lecaen kommer også i en semitrailer som vil stå parkert i nordenden av brakkene ved kirken, på toppen av Øver Holtegate. Den vil stå inne på siden slik at både barn og biler kan passere. 
Hele takkonstuksjonen forventes ferdig 13.7.18.

Sikkerhet:
Pga. ovennevnte sperrer vi nå adkomsten til skolen ved AKS bygget - i krysset Harelabben/Skovveien. Må dere gå opp Skovveien, så gå på høyre side(mot syd), lengst unna byggeplassen.  Vi har stort fokus på sikkerhet. Vi øker vaktholdet og har instruert alle involverte om at vi er i et område hvor mange barn ferdes. Vi ber om at dere snakker med barna om ovennevnte. 

Har dere andre spørsmål vedr. prosjektet kan rettes til undertegnede på 90851286.

Med vennlig hilsen
For Undervisningsbygg Oslo KF

Kristi Hjelle Horntvedt
prosjektleder

Vil du vite mer? klikk HER