Fredagshilsen til alle dere foreldre og foresatte!

Fredagshilsen

Uranienborg skole har vært rimelig nøye med smittehensyn, men det har jo også gitt resultater.

En ting vi må be dere innstendig om videre er følgende:
Fortsett med å være presis om morgenen og sørge for at deres barn/ungdommer er det!
Det handler om logistikk mht smittevern i gangene, ja, men samtidig om en del tapt læring og sosial oppstart, - samt ekstraarbeid for lærere og andre når barn/unge kommer mye for sent.
Og dessverre: Det har vært - og er - litt vel mye forsentkomminger ved Urra nå. Dette går jo utover det barnet/den ungdommen det gjelder, men også flere andre.
(Alle kan komme for sent en gang eller to, her omtaler jeg det som er mer).
Vi har systemer med å følge dette opp overfor de det gjelder, men vi ønsker likevel å synliggjøre utfordringen for alle. FAU-leder er også tidligere blitt informert, og han har selv observert dette.
Jeg er optimistisk: Det kan bare bli bedre fremover!

Fra neste uke starter utviklingssamtalene for alle trinn ved skolen. De er i høst satt til ukene 42-46. Vi har ønsket å få til - og satset på - fysiske samtaler nå, spesielt med tanke på at vi har hatt digitale foreldre/foresattmøter i høst på alle trinn, unntatt 1.trinn (og mottaksgruppene, som vi skal ha i flerbrukshallen mandag i grupperinger med flere tolker. Det blir en ny og spennende utfordring. Lærerne på mottaksklassene, ass rektor og jeg gleder oss!)
Som dere sikkert har forståelse for, vil disse fysiske utviklingssamtalene i høst kreve etterlevelse av smittevernsregler for oss alle. Så vær snill og les nøye og følg det som vi har satt ved skolen, som vil gjelde for alle. Dere får det tilsendt fra deres kontaktlærer.
Under samtalene på de øverste trinn (spesielt mellomtrinnet og ungdomstrinnet) vil elevene ha en mer aktiv rolle enn tidligere. Det er liten vits i å ha en utviklingssamtale uten at den det gjelder - eleven - er til stede på disse trinnene.

Lykke til og HUSK: Ta kontakt, hvis det skulle være noe dere uroer dere for, eller det minste dere lurer på. Gå først til den det gjelder. Så løser vi eventuelle misforståelser eller utfordringer SAMMEN!
Legger ved gjensidige forventinger skole/hjem som driftsstyreleder, FAU-leder og jeg evaluerte og forkortet noe forrige skoleår.

Riktig GOD HELG til dere alle snart!
Beste hilsen Randi, rektor.