Info om byggearbeidene; skole/flerbrukshall

Flerbrukshallen

I de kommende 8 uker vil vi fortsette arbeidene med etablering av nye vegger, forsterke brann- og lydisolering i dekker og montere tekniske anlegg. Etablering av tekniske rom på loft pågår også. I tillegg skal vi ferdigstille den nye avfallsplassen ved AKS bygget. Den blir både fin og vesentlig bedre mht. brannsikring enn den gamle. 

Arbeidet med den nye flerbrukshallen går fortsatt bra. Vi ligger foran plan, selv om vinterhalvåret har vært tøft ift. betongarbeidene.  Nå er siste del av veggene i underetasjen støpt. Teknisk rom støpet nå.

Sikkerhet:
Vi har nå adkomsten for betongbiler til byggegropa for flerbrukshallen like bak Gymbygget- i krysset Harelabben/Skovveien. Vi holder adkomsten til Harelabben fra Skovveien stengt når vi ser at det er nødvendig mht. sikkerhet.

Vedr. skoleprosjektet går også dette greit. Kjøring og rygging følges tett opp på byggeplassen. Vi har hatt noen utfordringer ift. klatring over gjerder, men dette er også noe som vi tar tak i umiddelbart når det oppdages.

Har dere andre spørsmål vedr. prosjektet kan rettes til undertegnede. 

Med vennlig hilsen
For Undervisningsbygg Oslo KF 

Kristi Hjelle Horntvedt
prosjektleder

Vil du vite mer? klikk HER

Flerbrukshallen