Vi ønsker alle elever, foreldre, foresatte og ansatte et godt nytt år!

fireworks 2018
  •  1.trinn: 7.02
  •  2.trinn: 8.02
  •  3.trinn: 13.02
  •  4.trinn: 10.04
  •  5.trinn: 29.01
  •  6.trinn: 30.01
  •  7.trinn: 31.01
  •  8.trinn: 5.02
  •  9.trinn: 6.02
  • 10.trinn: 25.01