Elvelangs Frognerelven i fakkellys

Elvelangs Frognerelven i fakkellys

Torsdag 15.oktober fra klokken 18-20 var det ulike tablåer i regi av elever fra 5.-10.trinn, inklusive mottakselevene. Ved siden av Oslo Elveforum, var Bymiljøetaten v/Rusken, Frognerelvens venner, Frognerparkens venner og Bymuséet med på planleggingen og gjennomføringen. Sparebankstiftelsen og Lions bidro. Tilbakemeldingene har kun vært positive, og forespørsler har alt kommet om gjentakelse neste år.

TUSEN TAKK til alle elever, lærere og samarbeidspartnere for en fantastisk høstkveld nedover Frognerelven!

 

Randi E. Tallaksen

rektor