Fantastisk og inspirerende diktkurs med Gro Dahle

Fantastisk inspirerende diktkurs med Gro Dahle

Elevene lærte å sette ord på sine sanser i forhold til tema, og var innom alt fra beskjeling til beskriving av abstrakte og konkrete tema. De lærte å sette ord på følelser om ulike tema. Alt i alt, ett fantastisk kurs!

 Fantastisk inspirerende diktkurs med Gro DahleFantastisk inspirerende diktkurs med Gro Dahle