Augustbrev Urra 2018

de-ziua-internationala-a-drepturilo

Det har vært en intens uke, spesielt for dere nye elever og foreldre/foresatte – og nye ansatte.
Jeg kan fra mitt ståsted berette at skolens folk har stått på i denne uken som har gått (og uken før med planlegging) for å lage en så god start for alle elevene som mulig.

Jeg presenterte de nye lærerne i skolegården på Uranienborg (1.-4.trinn) og ved Fernanda Nissen (5.-10.trinn) første skoledag. Skolen vår vokser, og flere ansatte er i permisjon. Årets nye lærere:

1.-4.trinn: Alexandra Kristin Hansen, Kari Fiskaa, Silje Bo Melby Hauge, Marius Reppesgaard.
Marie Behrens vil fungere som sosiallærer dette året (Agnes Tyldum har permisjon).

5.-10.trinn: Hilde Friis Solås og Morten A. Høglend.

Så kan vi ønske velkommen tilbake fra permisjon: Hedda J. Bugge, Hedda N. Wahl, Kristian Koppang og Ellen Fjermeros.
Oversikt over alle kontaktlærere og faglærere finner dere på skolens hjemmeside.

Ta vel imot alle sammen!

Når det gjelder rehabiliteringen av skolebygget og flerbrukshallen, så holdes fremdeles planen. Ja, det ligger noe foran! Vi behøver ikke være engstelige for at skolen ikke står klar neste høst. J

Det er stadig spennende å se hvordan alt tar form og kommer på plass. Jeg er imponert! Høsten 2019 har vi byens fineste skole! Prosjektleder i Undervisningsbygg, Kristi H. Horntvedt, vil formulere et informasjonsskriv før høstferien.

Skolen innkaller i september til foreldre/foresattmøter på alle trinn. Dette er en særdeles viktig møtearena for oss voksne for å sammen kunne lage en best mulig skole for deres barn/ungdommer og våre elever.  Bare sammen kan vi gjøre elevene gode og sørge for at de får et godt klassemiljø.

Satser på 100% oppmøte ved alle møtene. J Alle møtene starter klokken 18 for 5.-10.trinn.

For 1.-4.trinn starter vi klokken 17.30 med AKS, og klokken 18 med skolen.

Datoene finner dere på skolens facebook, og de er (det er blitt et par nødvendige endringer):

1.trinn.: 5.09.  2.trinn: 13.09.  3.trinn: 20.09.  4.trinn: 17.09. (Alle disse på Urra).

5.trinn: 10.09 (på Fernanda Nissen).    6.trinn: 18.09   7.trinn: 6.09 (7.trinn på Urra).

Hele ungdomstrinnet (8.10.trinn): 19.09 på Fernanda Nissen.

Så vil vi mandag 3.09 fra klokken 18-19 ha et møte med foreldrekontakter og kontaktlærere på 2.-10.trinn. Ledelse og sosiallærere vil også være til stede. Tema for møtet er hvordan vi sammen kan skape et godt læringsmiljø i klassen,- ut i fra våre roller.

Sted: Kulturrommet i bygg 3 på Uranienborg.

Se gjerne skolens hjemmeside under "For elever og foresatte" – "Positivt skolemiljø". Mye der om hva skolen gjør, hvilke systemer vi har og tips til foreldre/foresatte (som er hentet inn og formulert av en foreldregruppe).
Elvelangs 11.oktober er jo et spennende arrangement vi kan være sammen om!

Vår assisterende rektor gjennom fem år, Truls Wagener, har nå fått rektorstilling ved en ungdomsskole i Lørenskog kommune. Han vil derfor slutte hos oss 1.oktober.
Vi takker Truls for stor innsats til beste for elevene gjennom disse årene og ønsker masse lykke til videre!

Som ny assisterende rektor er Håkon Koss ansatt. Han kommer fra lederstilling i Askerskolen.
Oppstarttidspunkt for han er noe uklart. Mer informasjon kommer rundt dette.

Det skjer stadig mye på skolen/de enkelte trinn. Vi henstiller dere alle til å følge godt med på ukeplanene fra lærerne. Samtidig legger vi jevnlig ut info på skolens offisielle facebook og på skolens hjemmeside. Kommunikasjon er alltid en utfordring. Skolen har intensjon om å være åpne med all den informasjonen vi kan, og som vi har erfaring med at foreldre og foresatte ønsker og trenger. Så er vi avhengige av at dere tar imot, men samtidig gjerne gir oss tilbakemeldinger på det vi kan gjøre enda bedre innen området. Les gjerne på skolens hjemmeside om den nye appen mht kommunikasjon med skolen, Skolemelding foresatte. Info kommer på møtene med dere foreldre og foresatte.

Riktig gode begynnende høstdager ønskes dere alle! Husk å ta kontakt, uansett hva det gjelder!
Så sees vi voksne på møtene for foreldre og foresatte!
Og dere elever er jeg så heldig å se nesten hver dag!

Vennlig hilsen
Randi Elisabeth Tallaksen, rektor

 : : Les tidligere brev fra rektor her : :