Adventshilsen til foreldre og foresatte!

Snømann

Samtidig er "ambisiøse og engasjerte" ord jeg vet stemmer mht oss voksne som jobber ved URRA ,- også når det gjelder elevene og dere der hjemme.

Dette positive engasjementet skal vi virkelig fortsette å dyrke, uansett hvilken tid vi er inne i.

Elevgruppen ved skolen er heterogen, og det synes jeg er fint. Vi er totalt som et lite FN,- og vi er ca 830 elever og 130 ansatte.

I høst ble nasjonale prøver avholdt på 5., 8.og 9.trinn. For URRA er det ikke viktigst å få best snittresultat i Oslo eller i Norge, men å bruke resultatene aktivt til å bli bedre og bedre på å utvikle hver elev. Å finne DEN knappen vi skal trykke på for at hver elev skal oppleve motivasjon og oppnå mer læring,- DET bruker vi de nasjonale prøvene til gjennom blant annet å analysere nøye. Men, så er det utrolig gøy når det virker, og lærere ser "lyset" i elevers øyne.

Når alt dette er sagt, er snittresultatene gode hos oss også i år. Så når media for tiden har fått med seg at resultatene i Oslo har gått nedover de to siste årene, styrer vi med fagfokus videre og får resultater ut av det. Jeg takker dedikerte lærere med flott fagutdannelse og dyktige og engasjerte medledere! Det står ikke å arbeidsengasjement! Takk også til dere der hjemme for oppfølging!

Uranienborg skole er kjent for - og stolt av - begynneropplæringen vår på småskoletrinnet.

Denne utvikles stadig, og det grunnlaget som legges på de laveste trinnene, er sterke bidragsytere til elevenes resultater videre.

 

Så var det den koronaen, da..

Nå er det RØDT smittevern på u-trinnet. Det betyr blant annet at elevene er delt i mindre kohorter, som igjen betyr noe hjemmeskole, da vi jo ikke har noen ledige klasserom - samt at flere kohorter som det nå er på u-trinnet, må ha muligheter til avstand i skolegården.

Det går etter forholdene greit, med ekstra renhold og mye logistikk. Dere som er foreldre/foresatte til ungdomsskoleelever, har fått detaljerte planer om det konkrete.

Så lurer flere på: Vil det bli RØDT smittevern for flere trinn?

Vi følger med på informasjoner daglig, og planene for nedstengning av flere trinn foreligger hos oss. Jeg skal ikke gå ut med hva jeg tror, men bare oppfordre til fortsatt dugnad:

Fortsett med å holde avstand, få elevene på skolen presis (så ikke det blir "logistikk-kø"), snakk med de eldste (4.-10.trinn) så ikke de oppholder seg i klynger rundt butikkene etter skoletid, hold strengt på hygienen, ikke inviter mange barn/unge hjem i disse tider.

 

Juleavslutninger:

Det blir en annerledes førjul.

Onsdag morgen skal 2.trinn tenne juletreet i skolegården, og det sendes digitalt.

Dette er jo en tradisjon ved URRA for FAUs 2.trinn på første onsdag ettermiddag i desember. Det får vi ikke til i år pga at vi må unngå store samlinger i skolegården. Dessverre. Men, elevene skal få opplevelsen likevel på dagtid.

Elevene får juleverksted på 1.-4.trinn, men klassevis (vi har pleid å blande trinnene - "Store hjelper små". Det går ikke nå).

Julesamling i kirken? Vi jobber med en digital løsning her også. Kommer tilbake til dette.

For skolen er det viktig å ikke kutte ut alt det fine vi har utviklet av samlinger, som skaper tilhørighet, bidrar til kulturopplevelser og annen type læring og gir stolthet for URRA. Vi søker etter å finne flest mulig lyspunkter i våre tradisjonsopplegg.

Kreativiteten er det ikke noe galt med hos våre ansatte og elevrådene, heller. All ære!

Utleie av skolen er stoppet opp, inntil videre. Håper på å komme sterkt tilbake snart med hyggelige samlinger for elevgrupper!

Jeg legger ved skolens visjon og pedagogiske plattform.

Vi er nå inne i planlegginger av strategiarbeidet for 2021, i alle fora. Vår visjon og plattform vil ligge fast. (Strategisk plan for 2020 ligger forøvrig på skolens hjemmeside).

Tusen takk til dere der hjemme for tålmodighet i disse tider og mange godord! Det varmer!

Husk å ta kontakt hvis dere lurer på noe!

Jeg ønsker dere alle en riktig GOD ADVENTSTID!

Beste hilsen Randi, rektor.