Markering av FNs Menneskerettighetsdag

Menneskerettighetsdagen er en internasjonal merkedag, som har til hensikt å sette fokus på menneskerettigheter, og markeres hvert år den 10. desember.