Overgang til videregående skole

VGS

Søknadsfrist for videregående opplæring for 10. klassinger er 1. mars. For de som søker på særskilt grunnlag og for minoritetsspråklige søkere og er søknadsfristen 1. februar. 
Informasjon om søknadsprosessen og videregående opplæring ligger under «dokumenter».

I heftet You (yrker og utdanning) finnes oversikt over utdanningsprogram, skoler og tidspunkt for åpen dag. Skolene har åpen dag for elever og foresatte i januar/februar.
I faget utdanningsvalg lærer elevene blant annet om strukturen i videregående opplæring og innholdet i de ulike utdanningsprogrammene. Elevene får også hjelp til å søke på skolen før søknadsfristen.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med skolens rådgiver/karriereveileder: elin.wormstrand@osloskolen.no

Videregående opplæring


Går du på 10. trinn og lurer på om du skal velge studiespesialisering eller yrkesfag?
Vi har laget en film som viser likheter og forskjeller mellom de to utdanningsløpene.
__________________________________________________________________________________________________________________

Hva kan du velge mellom?!