Skoletidsplan skoleåret 2018-2019

skoleruta2018-2019

Direktøren for Utdanningsetaten er i henhold til bystyrevedtak delegert myndighet til å fastsette skoletidsplan. Den er ikke videredelegert til driftsstyret. Dette innebærer at skolene ikke kan vedta lokale endringer i skoletidsplanen.
Høstferien er som tidligere lagt til uke 40 og vinterferien til uke 8. Skoletidsplanen er så langt som råd samordnet med skoletidsplanen for Akershus fylkeskommune og omkringliggende kommuner.

I henhold til opplæringsloven skal elevenes skoleår ha 190 dager innenfor en ramme på 45sammenhengende uker. I tillegg til de 190 dagene for elevene kommer 5 planleggingsdager for det pedagogiske personalet.

Med hilsen
Astrid Søgnen                 Margaret Westgaard
direktør                            avdelingsdirektør