Skoleruta for 2017-2018

Skoleruta2017-18

 

Alle elevenes skoledager er her fastlagt.
Skolestart skoleåret 2018/2019 er 20. august 2018.