Uranienborg skoles arbeid mot mobbing, rasisme og antisemittisme

Bilde av Uranienborg skole

 

 •  Presentasjon fra:  OXLO-KONFERANSEN16.SEPTEMBER 2015
  • v/ Elevrådsleder 2014/2015Astrid R. Hegnar og rektor Randi E. Tallaksen
 • DEMBRA rapport fra Uranienborg skole 2014

  • DEMBRA-gruppen ved prosjektleder Anne Førde, Eystein Eriksen og rektor

   Randi Elisabeth Tallaksen
 • En dag med verdighet i fokus
  •  Digital faksimile fra: www.dinlokalavis.no 6.11.2014

 

Urra FOTen (FOT): Folkeskikk, Omsorg, Toleranse

 Urra FOTen (FOT): Folkeskikk, Omsorg, Toleranse

                Urra-tonen 

 1. Få andres dag til å bli super
 2. Få andre i godt humør
 3. Våg å stå imot dersom noen blir plaget
 4. Våg å si ifra når noe er galt
 5. Vær inkluderende (ikke steng noen ute)
 6. Vær omtenksom
 7. ENGASJÉR DEG!

Satsing mot all mobbing, rasisme og antisemittisme

 Forebygging er her det helt sentrale:

 

Interne rutiner hos oss:

•Elevene skal bli sett og hørt!
•For sent/fravær. Hvorfor?
•Timeplanlagte elevsamtaler for alle lærere
• Alle lærertrinn ukentlig møte med sosialpedagogisk rådgiver (kalt "Elevhalvtimen")
•Ledelsen annenhver uke møte med sosiallærerne/rådgiver ang elevsaker, tett  oppfølgingsplan av for sent og fravær (konkret plan for alle lærerne å følge), kontakt  med foreldre/foresatte fra første dags fravær.

Fakta om Uranienborg skole

•1-10 skole med to mottaksklasser og tilbud om aktivitetsskole.
•Skolen har ca. 830 elever, STOR mobilitet
•98 % av elevene på S-trinnet går på AKS
•ca. 50 ulike nasjonaliteter
•39 % språklig minoriteter
•ca. 70 lærere, assistenter ved skolen/AKS
•5 i ledelsen + AKS-leder
•Ansatte representerer flere land