SkoleSMS

SIKTskoleSMSbanner

Foresatte har muligheten til å:SkoleSMS

  • Sende SMS melding når barnet ditt er sykt til læreren
  • Motta viktige påminnelser, beskjeder og endringer fra skolen via SMS
  • Dersom du mottar en SMS fra skolen, kan du ganske enkelt bare svare på denne.

Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen fra hjem til skolen er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og vil ikke deles med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.

 

Hvordan sende SMS til skolen?

Eksempel på melding fra foresatt/elev ved skolen hvor Fredrik på 1 a er blitt syk ser slik ut:

Foresatte skriver følgende for å få meldingen til rett person: 
URA
mellomrom 1A mellomrom fredrik er syk i dag,

meldingen sendes så til skolene sitt felles nummer: 41716112

 

Dette nummeret bør foreldre legge til i sin kontaktliste slik at de enkelt henter opp kontakten fremfor å måtte huske nummeret eller måtte finne det frem hver gang en melding skal sendes, på denne måten blir det enkelt.