PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Skolevegring – hva er det?

Barn og unge som vegrer seg for å gå på skolen ønsker egentlig å gå, men de greier det ikke.

De har vonde følelser knyttet til det å være på skolen eller forlate hjemmet.

De kjenner seg ofte uvel; kan ha vondt i magen, kvalme og hodepine.

Foresatte kan oppleve store vansker med å få barnet på skolen og kan føle seg svært maktesløse.

Se dokument i "Dokumenter boksen på denne siden..