PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Pedagogisk psykologisk rådgiver på Uranienborg skole er:

Christine Dreyer

Treffes hver mandag og torsdag
Tlf.: 46 84 74 31
E-post: christine.dreyer.stamso@ude.oslo.kommune.no 
_________________________________________________________

Skolevegring – hva er det?
Barn og unge som vegrer seg for å gå på skolen ønsker egentlig å gå, men de greier det ikke.
De har vonde følelser knyttet til det å være på skolen eller forlate hjemmet.
De kjenner seg ofte uvel; kan ha vondt i magen, kvalme og hodepine.
Foresatte kan oppleve store vansker med å få barnet på skolen og kan føle seg svært maktesløse.

Se dokument i "Dokumenter boksen på denne siden.