PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

Pedagogisk psykologisk rådgiverpå Uranienborg skole er:
Siri Aamlid Parlow
Tif: 41 58 91 62
E-post: Siri.Aamlid.Parlow@ude.oslo.kommune.no

 

Skolevegring – hva er det?
Barn og unge som vegrer seg for å gå på skolen ønsker egentlig å gå, men de greier det ikke.
De har vonde følelser knyttet til det å være på skolen eller forlate hjemmet.
De kjenner seg ofte uvel; kan ha vondt i magen, kvalme og hodepine.
Foresatte kan oppleve store vansker med å få barnet på skolen og kan føle seg svært maktesløse.

Se dokument i "Dokumenter boksen på denne siden..