Elev som blir skadet i skoletiden

opf

Alle barn og skoleelever i Oslo kommunes barnehager eller skoler dekkes av OPS sin ulykkesforsikring.

Meld skade for barn/elev til Oslo Pensjonsforsikring

På nettsiden finner du skademeldingsskjema og hvordan du går frem når du skal melde inn skade.