Lavterskeltilbud fra Frogner bydel

lavterskeltilbud

Ungarena:

Ungarena.no

Tilbud for unge mellom 12-25 år. Samtaler innenfor områder som rus, psykisk helse, utdanning. Temakvelder om ulike temaer eks psykisk helse, jobbmuligheter.

Trenger ikke henvisning, kan komme innom eller ringe.

Åpent hverdager fra 10-16 (tirs og tors 10-18). Adr: Grønland 30. tlf: 23 43 13 43 eller 482 73 157.

Tilbudet er gratis. 

Helsestasjonen for ungdom bydel Frogner: 

Tirsdager fra kl 15.30-19.00. Der er det 4 psykologer hvor ungdom kan ha samtale med Helsestasjonen med helsebror, Frogner, tilbud til gutter for samtale onsdager fra 15.30-19.00. 

Frivillighetskoordinator og folkehelsekoordinator i Bydel Frogner:

Tilbud til foreldre som trenger følge til fritidsaktiviteter: Idrettsforbundet: Aktivitetsguide

Aktivitetsguidekoordinator i Oslo er Helene Karlstrøm, Tlf: 98646955. Gratis dekket fritidsaktiviteter til barn og unge i Bydelen. 

Leksehjelp i Bydel Frogner: 

Bygdøy skole:

Aktivitetsskolen tilbyr leksehjelp i 1-4 klasse.

Majorstuen skole:

Aktivitetsskolen tilbyr leksehjelp i 1-4 klasse. Majorstuen skole har økt sitt leksehjelptilbud til tirsdager, onsdager, og torsdager fra kl 14-16 med tilbud om mat.

Ruseløkka skole:

1.-3. klasse 

4.-7. klasse

Uranienborg skole:

Noe leksehjelp fra 5-7 klasse i regi av skolen.

Cafe Condio:

Tilbyr leksehjelp for unge fra 13-30 mandag til torsdag

Rufus:

1-3 klasse 

4-7 klasse 

Robust:

Familieterapeuter som kan ha samtale med skolebarn, foreldre eller alle samlet. Tilbudet er gratis og trenger ikke henvisning. Ta kontakt per telefon eller mail. Mailadr er: robust@bymisjon.no og telefonnr er: 92032916. Adresse er: skippergata 31.

Familie Vest:

Tar imot familier i krise. De henviser videre til spesialisthelsetjenesten.

Kan drøfte saker med dem hvor familien er i behov av hjelp fra spesialisthelsetjenesten samt andre instanser.

Barnas stasjon blå kors:

Tiltak for sårbare familier med barn i alder 0-8 år + gravide: https://www.blakors.no/barnas-stasjon/

Tiltak de tilbyr er: foreldreveiledning, cos-gruppe, aktiviteter osv. Trenger ikke henvises, men ta kontakt.

Holder til på Sagene/Grünerløkka og Alna.

Alarmtelefon for barn og unge:

Telefon 116111

Nettside: 116111.no

Døgnåpen, gratis tjeneste. 

Barnevernvakta i Oslo:

Telefon: 22 70 55 80/ 22 70 55 81 Mobil 928 38 328 / 480 16 832

Barn, foreldre og andre kan ringe etter barneverntjeneste sin åpningstid. Barnevernvakta fra 15.35-08.00. kun akutte henvendelser eks vold, overgrep, alvorlig rus

Adresse: Grønland politi

Familievernkontoret i Oslo

Christiania familievernkontor tilbyr: parterapi, mekling, kurs, familieterapi og noen kontorer (Asker) tilbyr sinnemestringskurs og individuell sinneveiledning

Adr: Akersgata 2 og telefonnr: 23283940.

Frisklivsentralen:

Tilbud til hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet, hjelp til å slutte å røyke eller snuse, hjelp til å få et sunnere eller mer tilpasset kosthold, å delta på kurs i mestring av depresjon eller belastning. Trening til barn og ungdom gratis. Holder til i oscarsgate 36 i Bydel Frogner.

Rask psykisk helsehjelp: Teamet psykisk helse består av 4 stillingshjemler som gir psykisk helsearbeid til hjemmeboende voksne over 18 år med moderate til alvorlige psykiske utfordringer eller lidelser. Antallet som mottar tjenesten ligger i gjennomsnitt på 90 personer.

Fastlege og voksenpsykiatri kan henvise. For de med et mer sammensatt bilde kan både Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og bydelen gi tjenester samtidig. Tilbud er prosessorienterte samtaler og eksponeringstrening. Mange får hjelp til å knyttes opp mot aktivitetstilbud i bydelen. Det samarbeides blant annet med fastlege, spesialisthelsetjenesten, NAV og private behandlere. Holder til i Ocarsgate 36.

Kontakt Tone Tjøstheim for mer informasjon.

Familiehjelperen

https://www.fransiskushjelpen.no/familie.html

Praktisk støtte til barn og unge som er pårørende i familier hvor en av foreldrene/omsorgspersonene har en kreftdiagnose, eller annen alvorlig somatisk sykdom. Familiehjelperen tilbyr også støtte til barn og unge som er pårørende til mennesker med psykiske helseutfordringer. 
Tlf. 22 70 76 97/ E-post: familiehjelperen@fransiskus.no 

Ung Kreft, tilbud til unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år. Mange tips og aktiviteter, se https://ungkreft.no/

Uteseksjonen:

Trenger ikke henvisning og ungdom kan stille stikke innom i Maridalsveien 3 uten avtale eller ringe. De tilbyr:

 • Feltarbeid i Oslo sentrum
 • Oppfølgingsarbeid
 • Kartlegging og dokumentasjon
 • Rådgivingstjeneste
 • Psykologtjeneste
 • Hasjavvenningsprogram
 • Likemannsarbeid gjennom Perspektiv
 • Erfaringskompetanse
 • Aktivitet og mestring Radius
 • Jobbung
 • Saltosentrum
   

Ungdomstjenesten Bydel Frogner:

OT - to stk som følger opp ungdom og driver med oppsøkende arbeid, ung jobb- jobb til ungdom, sisterhood, gatemegling med mer.

Sisterhood: Sisterhood.no. Adr: Cort Adlers gate 18. telefon: 41444828. Sisterhood@sisterhood.no. For jenter mellom 13 og 21 år. Du kan få en personlig coach eller bli med i en jentegruppe som har felles aktiviteter og kvelder der man snakker om temaer som opptar en i en trygg og avslappende atmosfære.

Alle klubbene i Bydelen (Rufus, C@fen, hamna, bygdøhus). Har ulike tilbud, ta kontakt med Rukaia på telefon 91004067 for en oppdatert oversikt.

Home start familiekontakten

Tilbyr praktisk hjelp og støtte, besøk i hjemmet 2-4 timer per uke, samtale med voksenperson m erfaring m barn. Krav om at du har et barn under skolealder. Home-start-norge.no. adr: 22065100. Adr: Tore Hals Mejdellsvei 8. Post@home-start-norge.no.

Blå kors:

Blakors.no

Blå kors poliklinikk for rusforeldre, samtaler m bar og foreldre, gruppebehandling, individualterapi

Blå kors oslo: kompasset= terapi og rådgivning for unge mellom 14-35 år. Barn-familie-ta kontakt, trenger ikke henvisning. De er fleksible med alder på barna. Kompasset  holder til i Storgata 38.

Blå kors tilbyr også ferier, gatenære tiltak, steg for steg er et rusfritt aktivitetstilbud.  Ta kontakt på telefon: 47 79 78 31

Spill Sunt er et to-årig prosjekt tilknyttet Blå Kors Poliklinikk, med støtte fra ekstrastiftelsen.  For ungdom på videregående skole (målgruppe 16-21 år) hvor det er bekymring for problematisk dataspilling, med fravær på skole og andre fritidsaktiviteter, mindre sosiale relasjoner og distanse til verden rundt. Arbeidet med ungdommen innebærer konsultasjoner og noe terapeutisk arbeid med hele familien. Det er ikke behov for henvisning, så Ta kontakt per telefon 488 61 540.

Mirasenteret:

 • Åpent hus hver onsdag fra 15-19. For alle.
 • Gratis advokathjelp, 30 min.
 • Krisehjelp, veiledning, kurs og seminarer.
 • Møtested for minoritetskvinner

Sosialombudet:

Råd og støtte juridisk til foreldre eller ungdom som trenger bistand i form av råd og veiledning på grunn av NAV, BUP eller barneverntjeneste med mer.

Riverside ungdomshus:

Riverside.no

Adr: grønland 1. Tilbud til all ungdom i oslo mellom 15-22 år. Bistår med helse, utdanning, kurs, bolig osv. Telefon: 23431465.

Ung.no:

Nettside med informasjon om ulike temaer som skilsmisse, barnekonvensjonen, reise, psykiske problemer osv. Du kan også sende inn spørsmål og få svar anonymt. Aldersgruppe 13-20 år.

Overgrepsmottaket:

Døgnåpent i storgata 40. gratis tilbud til all ungdom og voksne som har vært utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk. Medisinsk hjelp og rådgivning etter overgrep, avhengig av politianmeldelse. Telefon: 23487090.

Oslo krisesenter:

Oslokrisesenter.no. Telefonnr: 22480380.

Døgnåpent og gratis. Kan bistå i en akuttsituasjon og tilby opphold, bistå med alt det praktiske rundt flytting, samtaler, samtaler med barn i krise osv.

Dagsenter: tilbud til kvinner og deres barn som er utsatt for vold. Tilbyr samtaler, råd og veiledning, advokathjelp, kurs og selvhjelpsgrupper.

Bosenter: tilbud til kvinner og barn utsatt for vold og trenger beskyttelse.

Døgnåpen krisetelefon for kvinner og menn

Røde kors tilbyr aktiviteter for barn som bor på Krisesenteret flere dager i uken. 

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte:

https://hfsm.no/ 

Telefon: 80057000. Døgnåpent.

Dixi Ressurssenter mot voldtekt:

Dixi.no. Adr: Arbinsgate 1. Telefon: 22444050/93058070.

Mmandag til fredag 09.00-15.00. Tilbudet er gratis.

Støttesenter mot incest:

Akersgata 1-5, 2 etg. Telefon: 23314650. Tilbyr individuelle og gruppebaserte samtaler. Sentermotincest.no.

Senter for seksuelt misbrukte menn:

https://www.ssmm.no/

Adr: Storgata 3. telefon: 22424202. Tilbyr selvhjelpsgrupper, samtaler og telefonsamtaler.

Spiseforstyrrelseforeningen:

https://www.spisfo.no/

Adr: Dronningensgate 25. Telefon: 22940010. Tilbyr samtaler og kan møte andre i lignende situasjon.

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord:

Adr: Storgata 28. Post@selvskading.org.

Lavterskeltilbud for de som sliter med selvskading/og eller selvskading eller som er nær noen som gjør det.

Mannstelefonen Reform:

Reform.no. Telefon: 22340960. Post@reform.no. Åpent mandag til fredag 17-20. Telefontjeneste for menn som sliter.

Jentevakta: 

Jentevakta.no

Telefonnr: 73521000 (mandag til torsdag fra kl. 19-22)for jenter mellom 10 og 25 år.

Helsesenter for papirløse:

Bymisjonen.no/papirløse. Telefon:  48890560. Tirsdager kl. 16-20 og torsdag 11-15. Gratis tilbud. Tilbyr helsehjelp der en kan møte sykepleier, lege, psykolog og fysioterapeut.

Kirkens SOS:

Kirkens-sos.no. Telefon: 22400040. Døgnåpent. Anonymt.

Dette er en krisetelefon for deg som har det vanskelig og trenger noen å snakke med. De har også en chattetjeneste (mandag til søndag 18.30-22.30 og en meldingstjeneste hvor du får svar innen 24 timer.

Hjelpetelefonen:

Mentalhelse.no. 116 123. Post@mentalhelse.no. Døgnåpent. Gratis og anonymt. For deg som trenger noen å snakke med.

Stiftelsen tryggere:

Tryggere.no. Brugata 1. 91761562. Bl@tryggere.no.

Tilbyr sinnemestring og forebygging av vold i nære relasjoner gjennom tiltak rettet mot enkeltpersoner og grupper. ¨

Landsforeningen for voldsofre:

Voldsoffer.no. adr: tjernfaret 29. Telefon: 22164000. Gratis advokatvakttelefon: 48100555.

Hjelper og støtter deg som har vært utsatt for vold.

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre:

Voldsoffererstatning.no. Adresse: Storgata 3.

Telefon: 78989640. rkk.oslo@voldsoffererstatning.no

Mandag-fredag kl. 9-15.

Tilbyr samtale, råd, veiledning og støtte til deg som har blitt utsatt for kriminalitet.

Alternativ til vold:

Atv-stiftelsen.no. Adresse: Lilletorget 1. telefon: 22401110. Post@atv-stiftelsen.no.
Tilbyr kurs, grupper, individuell terapi, cos-veiledning til voldsutøver (kun partnervold). Tilbyr noe samtaler til voldsutsatte, hvis voldsutøver går i behandling. Tilbyr behandling til voldsutøver (partnervold) hvis det foreligger en erkjennelse av voldsbruk/sinneutfordringer.

Røde kors:

Leksehjelp:

For ungdomsskoleelever og videregående skole elever tilbys leksehjelp i alle fag.
Det går også an å få hjelp over nett, digitalleksehjelp.no.
Cafe Condio på Majorstuen tilbyr leksehjelp mandag til torsdag for ungdom mellom 13-30 år.

Ferie for alle:

Tilbud om gratis ferie i alle skolens ferier. Må ha minst ett barn i alderen 6-13år.

De som kan søke er nav, barneverntjenesten, skolehelsetjenesten og andre offentlige kontorer. Man kan ikke søke selv som privatperson. Det vurderes ut i fra søknadene hvem som får plass.

Feriene holdes på Eidene og Merket.

Kors på halsen:

Samtaletilbud og chat for barn og unge fra 6-18 år. tlf 800 333 21. Tilbudet er gratis.

Barnas røde kors:

Gratis aktivitetstilbud med lek utendørs hver tirsdag på Romsås fra 16.30-19.00.

Henry førstehjelp for barnehagebarn:

Få tilsendt Henry-sett, gratis for barnehager. Kontakt oslo@redcross.no.

Ressurssenter for ungdom:

Tilbud for ungdom i alderen 13-23 år. Kan hjelpe til med skolearbeid, lekser, henge med ungdom og voksne, musikk og band, spill og sport.

Holder til på Cafe Condio på Majorstuen. Kontakt ressurssentrene.oslo@redcross.no.

Gatemegling:

Tilbud for ungdom i alderen 13-25 år. Lære ungdom andre strategier i konflikter. Ta kontakt med konflikt@redcross.no.

Mentor:

Tilbud for ungdom i alderen 13-19 år. Får en mentor til å gjøre aktiviteter sammen med inntil 4 timer i uka gratis.

Ta kontakt på mentor.oslo@redcross.no.

Røde kors telefon for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse:

Telefon: 815 55 201.

Kan være anonym og de som jobber har taushetsplikt.

Mandag-fredag kl. 9-16.

Røde kors ungdom:

Arbeider direkte med sårbare ungdom, holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning for ungdom i alderen 13-30 år.

Uterom:

Aktiviteter i marka for mødre og barna deres. Ta kontakt med kvinnekafeene.oslo@redcross.no

Besøksvenn:

Tilbud til alle ensomme om å få en besøksvenn som kan komme på besøk

Flykningsguide:

Tilbud til flykninger for å bli kjent med andre i samme situasjon

Juridisk rådgivning til kvinner (Jurk)

Jurk.no

Adresse: Skippergata 23. Telefon: 22842950.

Gratis tjeneste for voldsutsatte kvinner

Angstringen:

Angstringen.no. telefon: 22223530. Post@angstringen.no

Mandag til torsdag kl.10-13. Infotelefon om angst og selvhjelp. Også selvhjelpsgrupper.

Link Oslo-senter for selvhjelp og mestring:

Linkoslo.no. adresse: Kirkeveien 61. Telefon: 22961540. Post@linkoslo.no

Gratis tilbud. Selvhjelpsgruppe 2 timer i uka. Trenger ikke henvisning

Fontenehuset:

Fontenehuset.no

Holbergsgate 5. Telefon: 22993480. Post@fontenehuset.no

Fontenehuset er et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykisk sykdom. Støtte til lønnet arbeid, studier osv.

Rådgivning for spiseforstyrrelser:

Nettros.no

Adresse: Storgata 10a. Telefon: 94817818. 

Støtte, råd og veiledning. Arrangerer også kurs, temakvelder og grupper.

Mental helse ungdom:

Adresse: storgata 38, inngang fra Hausmannsgate. Telefon: 09871. Post@mhu.no

Mandag til fredag kl. 9-15. Under 30 år. 

En medlems basert interesseorganisasjon som arbeider for økt åpenthet om psykisk helse. Støtter ungdom med psykiske problemer, hjelper pårørende og påvirker politikere.

Freelsesarmeen:Slumstasjonen: Adresse: Gøteborggata 4. telefon: 22809339/47465921. Mandag til onsdag kl. 9-13. gratis. Tilbyr utdeling av mat, klær, råd og veiledning og kvinnekafe.
Babysang og aktiviteter for barn. Se nettsiden til frelsesarmeen.
Origosenteret: avd familie, et senter for rusavhengige. Ved senteret har man mulighet for å ha med seg barn i behandling, barn i alderen 0-4 år. Behandlingstiden er opp mot et år.  
 

Stine sofiestiftelsen:

 • Foredrag om vold og overgrep til barnehage, barnevern, skoler, skolehelsetjeneste
  1 ukes opphold for voldsutsatte
 • Kommunepakke eller barnehagepakke som kan kjøpes (opplæringsmatriell)
 • Stiftelsen tryggere: Sinnemestring individuell oppfølging kr 1000 per time dagtid og 1300 kveldstid.
 • Individuelt tilpasset varighet
 • Kurs til ansatte om: Ta vare på deg selv, Forebygging av digital vold, Nyttige verktøy i samtaler med ungdom, Vold blant ungdom. Alle kursene er rettet mot fagpersoner.
   

Anbefaler følgende nettsider:

 • Voksne for barn
 • Stine sofiestiftelsen
 • Buf dir
 • RVTS
 • Familievernkontoret
 • Barnas stasjon
 • Regjeringen.no