Helsestasjon for gutter

HFG

Helsestasjonen ble etablert i 2017 for å synliggjøre guttehelse og skape trygghet hos guttene til å oppsøke hjelp.

Vi tilbyr:

  • Psykolog tjeneste.
  • Lege tjenester. 
  • Selvtesting for klamydia.
  • Frivillige rustester / rusveiledning. 
  • Veiledning med helsesykepleier eller sykepleier.

Tilbudet er gratis.

Åpningstid: Onsdager fra kl 16:00 – 19:00
Adresse: Drammensveien 60