Vennskapsbasen

Hva er Vennskapsbasen?
Vennskapsbasen er tilgjengelig for alle barn på AKS etter behov. Dette er en arena for de barna som strever periodevis og trenger noe ekstra oppmerksomhet for å mestre hverdagen.

Hva skjer på Vennskapsbasen?
Her jobbes det blant annet med relasjoner, inkludering, sosiale koder og trivsel. Basen kan også fungere som et sted for avkobling, samtaler og tilrettelagt oppfølgning.

Hvilke barn er på Vennskapsbasen?
Vi vil vurdere hvilke barn som har behov for å være på basen og over hvor lang periode. Noen barn er innom for å være med en venn, skape god stemning eller for hyggens skyld.

Vennskapsbasen er forbeholdt nye 1. trinn frem til høstferien. Etter høstferien får alle trinn tilbud om å være på basen.